Fotboll som börjar i huvudet och slutar med fötterna

Hur fungerar metoden?

FUNiño™ är en samling spelövningar och tekniska övningar i ett format som är anpassat för barn. Metoden skapades och utvecklas kontinuerligt av Horst Wein som anses vara den främsta inom området spelintelligens och utveckling av metoder för inlärning av spelintelligens. Horst Wein arbetar idag tillsammans med flera klubbar och organisationer i den absoluta toppen av den internationella fotbollen.

 

Förkortningen kommer från spanskans Fútbol a la medida del niño - som översätts till fotboll anpassad till barnens mått eller egentligen Fotboll på barnens villkor.

 

Det traditionella sättet att lära ut fotboll är att först öva in tekniska moment och sedan försöka tillämpa dessa i spelet. FUNiño™ vänder på det resonemanget och börjar med spelet i ett format som är anpassat till barnen där de får upptäcka lösningarna själva genom smarta inbyggda villkor i de olika spelövningarna. Tekniska moment som eventuellt behöver förbättras avslöjas i spelet och förfinas i separata tekniska övningar.

Detta revolutionerande sätt att träna barn garanterar att barnen tränar på det de behöver bli bättre på och inte på det vi gissar att de behöver förbättra.

 

Spelvägar i olika spelformat presenteras inte av tränaren utan upptäcks av barnen genom sinnrika övningar som frigör deras spelintelligens. Denna metod skapar intelligenta spelare som förstår varför de väljer en lösning i spelet och inte robotar som spelar efter ett bestämt mönster. Tränaren blir en handledare som leder barnen i deras upptäckt av spelet och dess lösningar.

Utvecklar spelintelligensen

Att se spelet och förstå hur olika problem kan lösas är en process som många tränare upplever som svår att lära ut.

 

Med FUNiño™ metoden lär sig barnen att se och förstå spelet fotboll enligt den senaste forskningen inom pedagogik. Tränarens roll övergår från det traditionella sättet att ge taktiska direktiv till att leda barnen med frågor till upptäckter av taktiska lösningar i spelet. Var och en av de 44 olika spelövningarna ställer frågor kring taktiska moment med direkt koppling till spelet. Villkor i spelövningarna utmanar barnen och deras intelligens så att de får en genuin förståelse för olika problem och dess lösningar. FUNiño™ revolutionerar även coachningen av matcher där de nyvunna kunskaperna tillämpas och arbetsmetoden med ledande frågor och lösningar upptäckta av barnen borgar för en genuin och bestående förståelse av spelet. Vi tränare lär oss att agera mer som handledare som leder barnen i deras upptäckt av spelet och dess lösningar.

 

Att titta på bollen istället för att lyfta blicken och titta på spelet är något som många barn gör. FUNiño™ lär barnen genom sin uppbyggnad att leta efter lösningar i spelet och därmed att på ett naturligt sätt lyfta blicken och tänka.

Copyright © FUNiño Sverige ⎹ info@funino.se