Fotboll som börjar i huvudet och slutar med fötterna

TEKNISKA METODER

Varje gång ett barn får tag i bollen i en match och ska t ex dribbla händer egentligen tre saker innan...

1. innan bollen når barnet använder barnet sin perception för att uppfatta sin omgivning...

2. sedan tolkar barnet informationen, vad behöver jag göra nu? passa, dribbla?...

3. sedan tar barnet ett beslut, t ex att dribbla...

Slutligen exekveras beslutet och barnet dribblar. De allra flesta tekniska metoderna bortser från dessa tre viktiga aspekt i den tekniska utbildningen. FUNiño är en intelligent metod som skolar barnet tekniskt utan att bortse från grundläggande egenskaper i hur barn uppfattar, tolkar och tar beslut.

Med hjälp av FUNiño™ metodens tekniska övningar korrigerar man de detaljer som behöver förbättras i spelarnas individuella teknik.

De olika individuella teknikerna i t ex tillslaget och en mot en spelet övas med metoder som snabbt övergår från inget motstånd till matchlikt motstånd.

Finterna och vändningarna förenklas och förfinas för att spelaren ska enkelt kunna förstå syfte och genomförande.

FUNiño™ metoden fogar samman teknik och spelintelligens för att forma spelare som ser spelet och löser problem effektivt.

Copyright © FUNiño Sverige ⎹ info@funino.se